Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

29 Ιανουαρίου 1941: Πώς και γιατί οι Άγγλοι "έφαγαν" τον Ιωάννη Μεταξά!

Γράφει ο Γεώργιος Δημητρακόπουλος
 
Αγαπητοί φίλοι και συναγωνισταί.

Σαν σήμερα, πριν από 73 χρόνια, έφυγε από την ζωή ο εθνικός κυβερνήτης και πατέρας του «ΟΧΙ», Ι. Μεταξάς. «Πέθανε», γράφει η επίσημη ιστορία. Ωστόσο, εμείς έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι ο Ι. Μεταξάς δολοφονήθηκε και θα στηρίξουμε την πεποίθησή μας αυτή σε αδιάσειστα ιστορικά...
ντοκουμέντα. Κατ’ αρχάς, κυκλοφορεί ευρέως ένας μύθος: ότι η καθεστωτική μεταβολή της 4ης Αυγούστου έγινε με τις ευλογίες των Άγγλων και ότι ο Ι. Μεταξάς, διδαχθείς από την τύχη του Βασιλέως Κωνσταντίνου του Στρατηλάτη κατά τον Α΄ Π.Π., είχε δεσμευθεί ότι θα ταχθεί οπωσδήποτε στο πλευρό της Αγγλίας, στον επικείμενο πόλεμο. Άλλο ένα ψεύδος, μετά από εκείνο που έλεγε ότι ο Μεταξάς ήτο γερμανόφιλος. Ο εθνικός κυβερνήτης δεν ήτο ούτε αγγλόφιλος ούτε γερμανόφιλος! Ήτο Έλλην και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η εξυπηρέτησις των εθνικών συμφερόντων. Προς τούτο, λοιπόν, επεδίωξε την αυστηρά ουδετερότητα μόλις ξέσπασε ο Β΄ Π.Π. Όμως, οι πανούργοι Άγγλοι, που επιθυμούσαν διακαώς το άνοιγμα του βαλκανικού μετώπου, δια του πράκτορός των Τσιάνο, και του άφρονος Μουσσολίνι, κατόρθωσαν να βάλουν την Ελλάδα στο σφαγείο. Κατά πόσον οι Άγγλοι ευνοούσαν την 4η Αυγούστου; Ας μας απαντήσουν τα ιστορικά ντοκουμέντα. Σε έκθεση του Γενικού Προξένου της Αγγλίας στην Θεσσαλονίκη, Χόουλ, προς το Λονδίνο, με ημερομηνία αποστολής 21 Δεκεμβρίου 1939, το καθεστώς της 4ης Αυγούστου περιγράφεται με τα μελανότερα χρώματα: «Έχω επανειλημμένως εφέτος αναφερθεί στην αντιδημοτικότητα του παρόντος καθεστώτος: τον Φεβρουάριο, σε έκθεσίν μου για την επίσκεψιν του Βασιλέως και του κ. Μεταξά, ανέφερα τις ελπίδες ότι η Αυτού Μεγαλειότης είτε θα απέλυε τον πρωθυπουργόν του, είτε θα τον υποχρέωνε τουλάχιστον να εμπιστευθεί υπουργεία σε άλλες προσωπικότητες …Δύναται να υποστηριχθεί ότι η σταθερότης του καθεστώτος είναι ίσως περισσότερο φαινομενική παρά πραγματική και ότι, εν πάση περιπτώσει το καθεστώς δεν είναι φιλικό προς την Μεγάλη Βρετανία… Ενδείξεις των αισθημάτων του καθεστώτος έχουν πολλαπλασιασθή εφέτος παρά τις επαναλαμβανόμενες επίσημες διαβεβαιώσεις φιλίας: Η απόλυσις του κ. Τσουδερού λόγω των σχέσεών του με Βρετανούς, η διάλυσις των Προσκόπων με τις βρετανικές παραδόσεις των, η φίμωσις του κοινού στους κινηματογράφους για να αποτραπεί η εκδήλωσις αντιγερμανικών αισθημάτων, η επιβολή μιας δήθεν ουδετερότητος επί του τύπου, η οποία ερμηνεύεται με επανειλημμένα τηλεφωνήματα προς την κατεύθυνσιν της προβολής γερμανικού υλικού, η επιμονή να μην διανέμωμεν εμείς μετεγγραφές των ραδιοφωνικών ειδήσεων εν συνδυασμώ προς την συγκατάνευσιν προς τας χονδροειδεστέρας μορφάς γερμανικής προπαγάνδας, ο διορισμός ή η διατήρησις γερμανοφίλων υπαλλήλων σε κάθε υπηρεσίαν της διοικήσεως και, τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη, μια αποφασιστική προσπάθεια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών να παρεμποδίσει Άγγλους εμπόρους σε ανταλλαγές» (πηγή: «Τα μυστικά αρχεία του Φόρεϊν Όφφις», σελ. 10-11). Ωστόσο, οι Άγγλοι δεν κινήθηκαν για να πετύχουν την ανατροπή του Ι. Μεταξά, είτε γιατί δεν μπορούσαν να την επιτύχουν, είτε γιατί δεν υπήρχαν πολιτικοί της προκοπής για να στηριχτούν πάνω τους και φοβόντουσαν ανεξέλεγκτες καταστάσεις.Αλλά, από την αρχή ακόμη του πολέμου, φοβούμενοι ότι ο Ι. Μεταξάς δεν θα τους έκανε το χατίρι να μετατρέψει την Ελλάδα σε συμμαχική βάση («Η Ελλάς είναι προορισμένη να γίνει συμμαχική βάσις» πηγή: ό. π., σελ. 11) αποφάσισαν να τελειώσουν τον Ι. Μεταξά με κάθε τρόπο. Μάλιστα, είχαν ουσιαστικά προαναγγείλει έναν ολόκληρο χρόνο πριν την κυβερνητική μεταβολή στην Ελλάδα, την οποία θεωρούσαν επικείμενη, προφανώς όμως δεν είχαν καταλήξει στον τρόπο που θα γινόταν αυτή: «Την 20η Ιανουαρίου 1940 ο πρεσβευτής Πάλαιρετ γράφει στον Λόρδο Χάλιφαξ για τις φήμες περί πτώσεως του Μεταξά και αναφέρει τους πιθανούς του διαδόχους: Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω ότι επίμονες φήμες έχουν προσφάτως κυκλοφορήσει ως προς την επικείμενη κυβερνητική μεταβολή στην Ελλάδα…» (πηγή: «Τα μυστικά αρχεία του Φόρεϊν Όφφις», σελ. 29).Οι φήμες, στις οποίες αναφέρεται με διπλωματική γλώσσα ο Βρετανός πρέσβης, είναι πιθανόν να προήλθαν από τυχαία διαρροή του σχεδίου ή από σκόπιμη διαρροή των ίδιων των Βρετανών, ώστε να προκαλέσουν φυγόκεντρες τάσεις μεταξύ των φιλοδοξούντων να διαδεχθούν τον εθνικό κυβερνήτη («Διαίρει και βασίλευε»)!Συνεχίζει, ένα μήνα αργότερα, ο Άγγλος στρατιωτικός ακόλουθος στην Αθήνα, αντισυνταγματάρχης Μπλαντ: «Μια μεταβολή του καθεστώτος θα ηδύνατο να λάβη χώραν κατά δύο τρόπους: Θα ημπορούσε να διευρυνθεί το παρόν καθεστώς, ώστε να καταστεί δυνατή μια περισσότερο αντιπροσωπευτική κυβέρνησις. Εγώ ο ίδιος δεν νομίζω τούτο δυνατόν, εφ’ όσον ο στρατηγός Μεταξάς θα ήταν απρόθυμος να εγκαταλείψει την εξουσίαν του ή να χαλαρώσει το εθνικοσοσιαλιστικόν πρόγραμμά του. Ίσως η Αυτού Μεγαλειότης θα ημπορούσε να χειριστεί τα πράγματα με μίαν προσωπική και πατριωτικήν έκκλησιν σε στιγμήν κρίσεως …» (πηγή: ό.π., σελ. 37).

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Ποιοι είναι οι πραγματικοί άναρχοι! 

γράφει ο Λύκιος
 Έχουμε το σπουδαίο προνόμιο, να είμαστε Έλληνες. Αυτό μπορεί να εκλαμβάνεται με πολλές έννοιες, αλλά θα σταθώ σε μια, ίσως της σπουδαιότερη. Την γονιδιακή μας καταβολή, που φέρει τα κληρονομούμενα ψυχικά γνωρίσματα της ελληνικής φυλής.
 Παρά τις όποιες αντίθετες απόψεις σχετικά με την «καθαρότητα» της ελληνικής φυλής, που εκπορεύονται κυρίως από εθνομηδενιστικές ιδεολογίες, η επιστήμη έχει προ πολλού αποδείξει ότι αυτή υφίσταται μέχρι και τις σημερινές γενεές των Ελλήνων, με ποσοστό που πλησιάζει το απόλυτο 100%.
 Αν ήταν ευρύτερα γνωστή η πραγματική ιστορία της ευρωπαϊκής ηπείρου και οι μετακινήσεις των φυλών στο έδαφός της, δεν θα γεννιούνταν αμφιβολίες για την κοινή προέλευση όλων των ελληνικών φύλων που έζησαν στην ευρύτερη περιοχή των Ελλήνων.
 Αυτό όμως που έχει αξία στο να φέρει κανείς το ελληνικό γονίδιο, είναι ότι μέσα του μεταφέρει πληροφορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με όλη την ιστορική διαδρομή των προγόνων του.
 Αναφέρομαι στην γονιδιακή μνήμη, όπως η γενετική επιστήμη έχει πρόσφατα αποδείξει, η οποία μεταφέρει «αρχειοθετημένα», όλη την εμπειρική και θεωρητική γνώση που βιώθηκε από την προγονική γραμμή μας.
 Έτσι, όταν κάποιος είναι φορέας του ελληνικού γονιδιώματος, αυτομάτως είναι και κληρονόμος της ελληνικής σκέψης και των δημιουργών του πανθομολογουμένως, καλύτερου ανθρώπινου πολιτισμού. Το αν θα αξιοποιήσει αυτό το θησαυρό που φέρει, είναι θέμα επιλογών, ευκαιριών, αλλά πρωτίστως παιδείας και πνευματικής αφύπνισης.
 Αυτό που έκανε τους προγόνους μας να διακριθούν μεταξύ των άλλων εθνών και να δημιουργήσουν υψηλό πολιτισμό, ήταν τα εγγενή τους ψυχικά γνωρίσματα, η προέλευση των οποίων θα πρέπει να αναζητηθεί στην πραγματική καταγωγή* των Ελλήνων.
  Σε όλη την γνωστή (αλλά και άγνωστη ακόμα) ιστορία των Ελλήνων, φαίνεται το ανήσυχο και «αβόλευτο» πνεύμα τους, σε ότι αφορά την κοινωνική τους οργάνωση, στις σχέσεις μεταξύ τους, στην κοσμοθέαση, στην κοσμογονία, τις παραδόσεις, τις συνήθειες, την ηθική τους και τελικά την φιλοσοφία τους. Υπήρξε ανέκαθεν ένας λαός, που δεν ήθελε να συμβιβαστεί με στερεότυπες καταστάσεις και μόλις αυτές δημιουργούντο, τις ανέτρεπε και τις αναθεωρούσε.
Κάθε Έλληνας είχε μια καλή παιδεία, η οποία του επέτρεπε να έχει γνώσεις και κρίση για όλα όσα έπεφταν στην αντίληψή του. Η στάση του ήταν πάντοτε κριτική για ότι συνέβαινε, ενώ είχε το θάρρος να εκφράσει την δική του άποψη, την οποία μάθαινε να την υποστηρίζει με την λογική. Η λογική του ήταν αναγκαία, προκειμένου να πιστέψει στην ιδέα του και έπειτα να πείσει και τους άλλους. Ανέδειξε λοιπόν την λογική, σε επιστήμη! Ήταν επόμενο λοιπόν, η λογική να εξυπηρετήσει τον διάλογο και την ανταλλαγή επιχειρημάτων. Αναπτύχθηκε η ρητορική τέχνη. Η ικανότητα δηλαδή, να εκφράζει κάποιος τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί με πειθώ.
Ο Έλληνας έμαθε να πείθει, αλλά όχι να πείθεται! Η μια ανατροπή, έφερνε την άλλη. Η αμφισβήτηση έγινε ο κανόνας. Ο καθένας ήθελε να πείσει για τον δικό του ισχυρισμό και να τον επιβάλλει στους άλλους.
Αυτό, δεν εξυπηρετούσε την εξέλιξη των πραγμάτων, διότι δεν μπορούσε να επέλθει συμφωνία μεταξύ πολλών συνομιλητών. Έτσι έπρεπε να επινοηθεί ένα σύστημα κανόνων που όλοι θα πειθαρχούσαν, ώστε ο διάλογος να καταλήγει σε ωφέλιμα και κοινώς αποδεκτά συμπεράσματα.
Τα παρωχημένα συστήματα των αυθεντιών, που θα μονολογούσαν και θα αποφάσιζαν για όλα, δεν είχαν θέση στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτά λειτουργούσαν αποτελεσματικά στους άλλους λαούς, της Ανατολής και του Βορρά!
Όσες φορές επιχείρησε να επιβληθεί ο ηγεμόνας, εκθρονίστηκε από τους επόμενους επίδοξους και αυτοί με την σειρά τους από τους επόμενους. Ποτέ δεν έγινε συλλογικά αποδεκτός  κάποιος απολυταρχικός μονάρχης και αυτό ώθησε τους Έλληνες να επινοήσουν συστήματα εξουσίας, που να περιλαμβάνουν περισσότερους του ενός ηγεμόνες. Η ολιγαρχία ήταν προτιμότερη της μοναρχίας και της τυραννίδας. Γρήγορα, οι ανατροπές ώθησαν την ανάγκη για νέες μορφές πολιτεύματος. Επινοήθηκε η δημοκρατία, η οποία εφαρμόστηκε σε πολλές μορφές και εκφάνσεις. Και αυτή όμως κράτησε λίγο! Η διαφθορά εκφύλισε το πολίτευμα και το χρεοκόπησε πολλές φορές.

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

" Πως καρτερείς την Λευτεριά να σε' βρει ; "Πως καρτερείς την Λευτεριά να σε' βρει ;
Ο δρόμος που εσύ χάραξες δεν είναι ο δικό της ,
καρδιά αλλού φυσά εκείνος ο αέρας και το ξέρεις ,
πλάσε με χέρια με αγάπη για τον λυτρωμό της .

Έμπα στον δρόμο της ζωής, ξεψάχνισε την ,
κοίτα να δεις ανάσα έχει που στερεύει .
Είναι αυτήν που σε'χει προσπεράσει
ή είναι αυτήν που ν' αναστηθεί γυρεύει ;

Μα εγώ πως χάθηκα κι απομακρύνθηκα από εκείνη ,
μήπως στον φόρτο της ζωής και στα γυρεύω ,
ή μήπως στον πόνο ενός λαού που εγώ κωφεύω
και δεν θυμάμαι την αξία του λυτρωμού της ;

Της Λευτεριάς η ανάσα πως μυρίζει ;
Γιατί την ξέχασα και πια δεν την θυμάμαι
και πως να βρω κουράγιο κι αετοσύνη
σ'αυτό που στέρησαν να βρω λιγάκι απάγκιο .

Μήπως του γένους μου η Ιστορία μέλει να ξαναζήσω
σαν θα δω πως βαλσαμώνουν τ' όνειρό μου,
ή αυτά που εγίναν πάλι σαν θέατρο σκιών θα τ' αναστήσω
ν' αποκαρδιώσω πάλι αυτόν τον αέναο εχθρό μου ;

Πως καρτερείς την Λευτεριά να σε' βρει ;
Ο δρόμος που εσύ χάραξες δεν είναι ο δικό της ,
καρδιά αλλού φυσά εκείνος ο αέρας και το ξέρεις ,
πλάσε με χέρια με αγάπη για τον λυτρωμό της .

Κάπου εκεί είν'αυτήν και με γυρεύει ,
σαν να με καλεί να δώσω αυτό που' δώσαν κι άλλοι
και μεσ΄της αντρειοσύνης την γλυκιά την παραζάλη
να ζήσω λεύτερα την καρδιά και πάλι ν' αρμενίζει .

ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΜΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟ

Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Αινιγματικό σχόλιο για Σώρρα και E.N.D. από τον Λύκιο.Θέλω να ξέρετε ότι μέσα σε αυτή την παγκόσμια κυριαρχία των παγκοσμιοποιητών της Νέας Τάξης Πραγμάτων και την φαινομενική επικράτησή τους σε όλη την ανθρωπότητα, υπάρχει κάτι που τους κάνει να νιώθουν απειλή!
Υπάρχει κάτι, που φοβούνται περισσότερο από κάθε άλλο που θα μπορούσατε να φανταστείτε. Μια δύναμη ΙΚΑΝΗ να τους καταστρέψει τα σχέδια, αν όχι να τους εξαφανίσει ολοσχερώς.
Γνωρίζουν για αυτήν αρκετά πράγματα. Τόσα όσα αυτή η δύναμη, θέλει να γνωρίζουν!
Δεν ξέρουν όμως τίποτε ουσιαστικό για αυτήν, που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν, ώστε να εντοπίσουν τον χώρο της και να την πολεμήσουν.
Η δύναμη αυτή, εκφράστηκε μέσα από μυθικές "οργανώσεις", αλλά και κάποια πρόσωπα που όμως, ήταν "χαρτιά με προγραμματισμένη αυτοκαταστροφή"! Έτσι κανένα από αυτά τα "χαρτιά" δεν άφησε αληθινά ίχνη, για να μπορέσουν οι επικυρίαρχοι να βρουν τον μίτο για να ξετυλίξουν το κουβάρι, αυτής της "θανατηφόρας" απειλής!
Η "εμφάνιση" αυτής της δύναμης, έλαβε χώρα σε κάποιες χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα.
Διάφορες παγίδες στήθηκαν για να εντοπιστεί η δύναμη. Απέτυχαν όλες! Πρόκειται για δύναμη-φάντασμα στα μάτια των επικυρίαρχων.
Τελευταία προσπάθεια για εντοπισμό της, είναι η υπόθεση Σώρρας και END!
Τα κεφάλαια και η προέλευση του κ. Σώρρα, είναι αμερικανικά (ή φαίνονται ως τέτοια).
Πίσω τους βρίσκεται ο ...σκληρός πυρήνας των σιωνιστών της ΝΤΠ.