Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Ο πραγματικός λόγος που αφαιρέθηκε το θρήσκευμα από τις ελληνικές μας ταυτότητες ήταν για να μην ξεχωρίζουν οι Εβραίοι από τους άλλους Έλληνες !
Τόσα χρόνια προφητεύουν το μέλλον μας, μιας και αυτοί μας κυβερνούν. Γνώριζαν από τότε πολύ καλά ότι κάποια στιγμή οι Έλληνες θα αντιδρούσαν και αφαίρεσαν από τις ταυτότητες αυτό που τους προδίνει. Ο,τιδήποτε γίνεται στο σήμερά μας το σχεδιάζουν δεκάδες χρόνια πριν. Ο σημερινός καιρός, της παγκοσμιοποίησης, παγκόσμιας θρησκείας, οικονομίας κλπ είναι το αποτέλεσμα των σχεδίων τους. Θεός τους είναι το χρήμα. Πιστεύουν ότι όλοι μας υπάρχουμε για να τους υπηρετούμε. Δυστυχώς στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν θέσεις μόνο για υπηρέτες.
Μελετώντας το ιερό βιβλίο των Εβραίων "Ταλμούδ", θα δούμε το πιο απίστευτο βάρβαρο σκεπτικό εναντίον όλων πλην Εβραίων....
Μια μικρή γεύση από το ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ιερό τους βιβλίο που επιτίθεται κατά της ανθρωπότητας και των Ελλήνων ειδικά και μετά σκεφτείτε το τώρα της Ελλάδος και αναρωτηθείτε γιατί φτάσαμε σε αυτό το χάλι: Να σημειώσουμε εδώ ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είναι ενήμερη για αυτά τα θέματα, αλλά δυστυχώς έχει σκύψει κεφάλι, καθότι ορκίζει να μας κυβερνούν μη Έλληνες ή/ και προσκυνημένοι. Στο βιβλίο Τριαδική Δογματολογία του Αγίου όρους αναγράφονται τα "πιστεύω" των Εβραίων (βλέπε http://fwnitwnpaterwn.blogspot.gr/2013/11/blog-post_20.html).
- ABHODAH SARACH (78C) : Αι εθνικές των Ελλήνων εορταί είναι καταφρονημενέναι ημέραι μάταιαι και πονηραί. - KETHUBOTH (3Β) : Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους. - ABHODAH ZARACH (26Β) : Οι καλύτεροι των Ελλήνων πρέπει να φονεύονται. -SEPHER OR ISRAEL (177B) : Εάν Εβραίος φονεύση Έλλην , δεν διαπράττει έγκλημα. -ΚERITHUTH (6B , σελ. 78) : Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι . Οι έλληνες δεν ονομάζονται άνθρωποι. - ABHODAH SARACH (22 Α ) : Ύποπτοι είναι οι Έλληνες της συνουσίας μετά ζώων. -KIDDUSCHIM (68A) : Οι Έλληνες είναι ένας λαός γαιδάρων. -MIDRASCH TALPIOTH (225) : Oι Έλληνες επλάσθησαν , δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε. -SANHEDRIN( 92,1) : Οι Έλληνες φυλή αγέλη κτηνών εστί εκ του Σατανά καταγομένη και μόνο το όνομα του χοίρου δικαιούται να φέρει. - CHOSCHEN HAM (183 , 7) : Κράτησε εκείνο , το οποίον, ο Έλλην εκ λάθους σου πλήρωσε επιπλέον. - CHOSCHEN HAM ( 226 , 1) : Ο Εβραίος δύναται να κρατήση απωλεσθέν υπό ‘Ελληνος και ανευρεθέν υπό Εβραίου - CHOSCHEN HAM ( 183, 7) : Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζονται εκείνο, το οποίον εισέπραξαν επιπλέον από Έλληνες , οι οποίοι πιστεύουν εις το Ελληνικό δόγμα. -IORE DEA (157,2H ) : Επιτρέπεται να εξαπατάς τους Έλληνες . -ABHODAH ZARACH ( 54 Α) : Τοκογλυφία δύναται να εφαρμοστή επί Ελλήνων ή αποστατών.
BABHA BATHRA ( 113 A ) : Εβραίος δύναται να ψευσθή και να ψευδορκήση , ίνα, καταδικασθή Χριστιανός .
"Οι εβραίοι αποκαλούνται ανθρώπινα όντα, αλλά οι μη-εβραίοι δεν είναι άνθρωποι. ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΝΗ". TALMUD: Baba Mezia, 114b
"Ο Akum (μη-εβραίος) είναι σαν το σκυλί. Ναι, η γραφή λέει να τιμούμε το σκύλο περισσότερο από το μη-εβραίο" TALMUD: Ereget Raschi Erod, 22 30
"Αν και ο Θεός δημιούργησε τον μη-εβραίο, αυτός παραμένει ΖΩΟ με ανθρώπινη μορφή. Δεν είναι πρέπον για έναν εβραίο να υπηρετείται από ένα ζώο. Επομένως θα υπηρετείται από ζώα με ανθρώπινη μορφή" TALMUD: Midrasch Talpioth, σελ.225, Warsaw 1855
"Μια έγκυος εβραία δεν είναι καλύτερη από ένα έγκυο ΖΩΟ. " TALMUD: Coschen Hamischpat 405
"Αν και ο μη-εβραίος διαθέτει την ίδια σωματική δομή με τον εβραίο, συγκρίνεται με τον εβραίο όπως ο πίθηκος με τον άνθρωπο." TALMUD: Schene luchoth haberuth, σελ.250b
"Οι ψυχές των μη-εβραίων προέρχονται από ακάθαρτα πνεύματα και αποκαλούνται ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ." TALMUD: Jalkut Rubeni gadol 12b
"Αν φας μαζί με έναν μη-εβραίο είναι σαν να τρως με ένα σκύλο." TALMUD: Tosapoth, Jebamoth 94b
"Αν ένας εβραίος έχει έναν μη-εβραίο υπηρέτη η καμαριέρα που πεθάνει, κανείς δε θα πρέπει να συλληπηθεί τον εβραίο. Θα πρέπει να πείτε στον εβραίο : 'Ο Θεός θα αποκαταστήσει την 'απώλειά' σου', σαν ακριβώς να είχε ψοφήσει ένα από τα ζώα του." TALMUD: Jore Dea 377
"Η σεξουαλική επαφή μεταξύ των μη-εβραίων είναι όπως η συνουσία των ζώων." TALMUD: Sanhedrin 74b
"ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗ-ΕΒΡΑΙΟΥ." TALMUD: Sepher Ikkarim III c 25

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Γ.Γάκης:Ο ΑΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΟΘΩΜΑΝΟΙ

http://www.egolpion.net/img/people/kastrioti-2.jpg
Οταν είσαι κοπτοράπτης τής Ιστορίας , στό τέλος μπερδεύεσαι κι ο ίδιος
μέ αποτέλεσμα νά βουλιάξεις μέσα στή θάλασσα τού ψεύδους πού εσύ έχεις δημιουργήσει.
Κάποιος Αμίρ Αχμάντ , πρώην βουλευτής τού ” κοινοβουλίου ” τού Κοσσυφοπεδίου καί λαύρος μουσουλμάνος , θυμήθηκε νά ” καθαιρέσει ” τόν Γεώργιο Καστριώτη τόν αποκαλούμενο Σκεντέρμπεη ( 1405-1468 ) , από εθνικό
ήρωα τών Αλβανών.
Διότι , όπως υποστηρίζει ο Αχμάντ , ” είχε σφάξει πολλούς Αλβανούς μου
σουλμάνους καί ύψωνε τό λάβαρο τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καί όχι
τήν αλβανική σημαία “.
Ο παντελώς αστοιχείωτος Αχμάντ χρησιμοποιεί τά ιδεολογικά γλυφιτζούρια τού δυτικού αναθεωρητισμού επικαλούμενος τόν ..καρδινάλιο Ρισελιέ,
γιά νά μάς πεί ότι ” κατά τόν 15ο αιώνα η θεωρία τού έθνους δέν είχε ακόμα γεννηθεί ” , ” οι πόλεμοι τότε είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα καί δέν υπήρχε καθόλου τό εθνικό στοιχείο ” καί ότι ” οί πρώτες ιδέες στή νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων μέ κριτήριο τήν έννοια τού κράτους-έθνους προήλθαν τό δέκατο έβδομο αιώνα από τόν καρδινάλιο Ρισελιέ “.
Ο Γεώργιος Καστριώτης είχε συνείδηση καί τής καταγωγής του αλλά καί
τής αποστολής του , διότι όπως γράφει ο Κ.Παγανέλ ” Κατά τάς μάχας όμως ηλλοιούτο εξ ολοκλήρου ‘ εγένετο βίαιος , ακατάσχετος , ενίοτε δέ
καί ανελεήμων , τοσούτον μίσος ανέφλεγεν αυτόν κατά τών Τούρκων ,
καί τοσούτον ηγάπα τήν εθνικήν ανεξαρτησίαν “. ( 1 )
Ο ανίκητος αυτός πολέμαρχος ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ καί τό διαλαλεί ακόμα μέσα από τίς σελίδες τής Ιστορίας , όταν απευθυνόμενος πρός τόν ηγεμόνα
τού Τάραντα Ιωάννη Αντώνιο , τού δήλωνε ότι ” οί προπάτορες ημών ή
σαν Ηπειρώτες , εκ τών οποίων ηγέρθη εκείνος ο Πύρρος τού οποίου τήν
ορμήν μόλις οί Ρωμαίοι ηδυνήθησαν νά αντικρούσουν “.
Οταν έγραφε πρός τόν Βασιλιά Αλφόνσο , μονάρχη τής Αραγόνος , Νεα
πόλεως καί Σικελίας ότι ” Τω λαμπροτάτω καί κραταιώ Βασιλεί Αλφόνσω
Μονάρχη τής Αραγόνος , Νεαπόλεως καί Σικελίας , Σκεντέρμπεης Πρίγκιψ
τών Ηπειρωτών χαίρειν τε καί εύ πράττειν “.
Τά ίδια αναφέρει τό 1460 σέ επιστολή του πρός τόν Ιταλό Ursini , κι ο βιο
γράφος του Marini Barletii ( 16ος αι. ) τόν αποκαλεί Ηπειρώτη πρίγκηπα
καί Ηγεμόνα τών Ηπειρωτών.

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Πιό συστημικός...πεθαίνεις!..


     Το  ''σύστημα'', που τόσες φορές τώρα τελευταία επικαλούμαστε σαν πηγή όλων των δεινών της χώρας και των πολιτών,
     ..δεν είναι άλλη μία θεωρία συνομωσίας, ούτε κάτι το αφηρημένο, άϋλο κι ανύπαρκτο.

     Υφίσταται. Είναι απολύτως υπαρκτό.
     Και δεν είναι άλλο από τον συνδυασμό της πολιτικής εξουσίας με ιδιωτικά συμφέροντα, κυρίως εργολαβικά και εκδοτικά, αλλά και κάθε είδους επιχειρηματικά,
     ..καθώς και κρατικά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα άλλων χωρών.

     Είναι ο χορός όλων αυτών των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων που διαπλέκονται μεταξύ τους, με έναν κοινό στόχο:
    Την κατάκτηση, διανομή και διατήρηση επ' άπειρο της πολιτικής εξουσίας.

     Το ''σύστημα'' συστρέφεται και περιστρέφεται συνεχώς γύρω από δύο πόλους:
     Το χρήμα και την πολιτική εξουσία.
     Ο ένας πόλος υποβαστάζει τον άλλον, και είναι απαραίτητοι και οι δύο για την δημιουργία τεράστιων κερδών,
     ..κέρδη που με κανονικές, υγιείς συνθήκες δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν.

     Το πολυπλόκαμο και πολυκέφαλο αυτό ''σύστημα'', έχει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες εμφάνισης ''άσων'' απ' το μανίκι προκειμένου να αντικαταστήσει παλαιά υλικά πολυχρησιμοποιημένα και ''καμένα'' από την χρήση.
    Πάντα για την διατήρηση της εξουσίας.

    Οι νέοι αυτοί  ''άσοι'' δεν είναι παρά νέες μάσκες, μουτσούνες, των παλαιών μουτσούνων, που και κείνες κάποτε εμφανίστηκαν ως νέες και ελπιδοφόρες για τον λαό,
     ..για να αποδειχτούν βέβαια στην συνέχεια μισθωτοί υπάλληλοι και Δούρειοι Ίπποι του πολιτικοοικονομικού αυτού συστήματος.

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

12.000 άνθρωποι μιλούν την διάλεκτο grecanica


Το "Ευρωπαϊκό Γραφείο για τις Λιγότερο Χρησιμοποιούμενες Γλώσσες" κυκλοφόρησε τα αποτελέσματα έρευνάς του για τα ελληνικά που μιλιούνται στην Απουλία και την Καλαβρία της Νότιας Ιταλίας. --Από την έρευνα προκύπτει ότι περί τις 10 με 12 χιλιάδες άτομα μιλούν Ελληνικά στα ελληνόφωνα χωριά των δύο αυτών περιοχών. Πρόκειται για τις διαλέκτους "γκρίκο" ή "γκρεκάνικο", ένα κράμα ελληνικών και ιταλικών. Μολονότι η χρήση της ελληνικής αυτής διαλέκτου δεν έχει αναγνωριστεί νόμιμα από το επίσημο κράτος, και μόνο ευκαιριακά η οδική σηματοδότηση είναι δίγλωσση, στην Καλαβρία το τοπικό σύνταγμα ρυθμίζει νόμιμα τη χρήση της γλώσσας από την ελληνόφωνη μειονότητα.
Στην Απουλία, τα Ελληνικά δεν χρησιμοποιούνται στα νηπιαγωγεία, παρά το γεγονός ότι οι τοπικοί κανονισμοί επιτρέπουν στους γονείς να ζητούν και σ' αυτά τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Στα δημοτικά σχολεία, η κατάσταση διαφέρει από κοινότητα σε κοινότητα. Σε δύο πόλεις τα Ελληνικά διδάσκονται από το 1978, επισήμως σε πειραματική βάση για 15 ώρες τη βδομάδα, από την πρώτη τάξη και για όλο τον κύκλο του δημοτικού σχολείου. Στην Καλαβρία, τα Ελληνικά χρησιμοποιούνται σποραδικά στα νηπιαγωγεία, συνήθως με πρωτοβουλία των γονιών των παιδιών. Στη δημοτική εκπαίδευση, διδάσκονται τρεις ώρες τη βδομάδα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ευκαιριακά διδάσκονται σαν ξεχωριστή ύλη. Οργανώνονται επίσης μαθήματα ελληνικής γλώσσας για τους κατοίκους των ελληνόφωνων χωριών που θέλουν να μάθουν τα ελληνικά.
Μερικοί τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί μεταδίδουν κάπου-κάπου εκπομπές στη διάλεκτο "γκρίκο" ή "γκρεκάνικο", αλλά όχι και οι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί. Στην Καλαβρία εκδίδονται δύο εφημερίδες στα Ελληνικά με τη χρηματική βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Απουλία διάφορες ιταλικές εφημερίδες δημοσιεύουν ευκαιριακά και άρθρα στην ελληνική γλώσσα. Διαδομένη είναι η ελληνική μουσική, ενώ διάφορα ερασιτεχνικά θεατρικά συγκροτήματα δίνουν παραστάσεις στα ελληνικά.

Goldman Sachs: Tο Bitcoin είναι καλύτερο από τα παραδοσιακά νομίσματαΗ προώθηση του ψηφιακού χρήματος προς κατάργηση των μετρητών συνεχίζεται από τους οικονομικούς οίκους της παγκόσμια διαπλοκής.

Newsmoney: Το ιντερνετικό νόμισμα, η αξιοπιστία του οποίου δέχθηκε βαρύ πλήγμα από την πρόσφατη κατάρρευση της μεγαλύτερης πλατφόρμας συναλλαγών του, Mt.Gox, μπορεί να αποτελέσει καλύτερο μηχανισμό πληρωμών από ό,τι τα παραδοσιακά νομίσματα, εκτιμά η Goldman Sachs.

“Οι ιδιότητες που συναντώνται συχνότερα σε ένα επιτυχημένο νόμισμα είναι οι εξής: Να πρόκειται για ένα ευρέως (εάν όχι διεθνώς) αποδεκτό μέσο συναλλαγών και ένα σταθερό μέσο αποθήκευσης αξίας”, σημειώνουν οι οικονομολόγοι της Goldman Dominic Wilson και Jose Ursua σε σχετική τους έκθεση.

“Για να το πετύχουν αυτό, τα παραδοσιακά νομίσματα προστατεύονται σε γενικές γραμμές από εκτεταμένη εποπτεία. Συνήθως αναγνωρίζονται ως νόμιμο μέσο συναλλαγών, η κυβέρνηση είναι σε γενικές γραμμές αναγκασμένη να τα αποδέχεται για την πληρωμή φόρων και η κεντρική τράπεζα είναι σχεδόν πάντα η μοναδική που μπορεί να τα εκδίδει”.

Πώς “σκοράρει” το Bitcoin σε αυτά τα κριτήρια; Πρώτα από όλα, το ιντερνετικό νόμισμα δεν μπορεί να θεωρηθεί διεθνώς αποδεκτό, αφού χώρες όπως η Ρωσία το έχουν κηρύξει παράνομο, ενώ άλλες, όπως η Γερμανία, το έχουν αγκαλιάσει.

Νέα φρίκη στην Συρία: Ισλαμοφασίστες κρατούν 94 γυναίκες και παιδιά από την Λαττάκεια!
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΘΗΡΙΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΛΑΤΤΑΚΕΙΑ


ΕΣΦΑΞΑΝ ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΒΙΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΩΣ ΘΥΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΣΑΝΤ!

Η φρίκη από τα καθάρματα που υποστηρίζουν δυστυχώς οι λαδωμένοι από το Κατάρ δυτικοί πολιτικοί δεν έχει όρια. Πριν από λίγο το Reuters μετέδωσε πως ισλαμιστές αποκάλυψαν πως κρατούν ακόμα από τον Αύγουστο, 94 γυναίκες και παιδιά, Αλεβίτες που άρπαξαν τον περασμένο Αύγουστο από την Λαττάκεια! Είδηση που απέκρυψαν όλα τα δυτικά ΜΜ”Ε”, μαζι και τα Ελληνικά, ενώ στο Ολυμπία είχαμε γράψει δεκάδες άρθρα για αυτή την θηριωδία και πως τα παιδιά της Λαττάκειας δολοφονήθηκαν για να παρουσιαστούν ως θύματα χημικών.

Τώρα οι ισλαμοφασίστες, σύμφωνα με το Ρόιτερς, απαιτούν την απελευθέρωση 2000 ισλαμοφασιστών που κρατούνται στις Συριακές φυλακές. Άλλο ένα τραγικό λάθος του πολιτισμένου Ασάντ, που επιμένει να μεταχειρίζεται αυτούς τους κατ’ επιλογήν υπανθρώπους ως ανθρώπους με δικαιώματα.
Διαβάστε επίσης το άρθρο της Independent που δεν είδαν τα ελληνόφωνα ΜΜ”Ε”: ΖΑΛΟΓΓΟ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ: 

Η συγκλονιστική ιστορία της οικογένειας που τινάχθηκε στον αέρα για να μην πέσει στα χέρια των ισλαμοφασιστών.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ INDEPENDENT

ΣΠΑΕΙ Η ΟΜΕΡΤΑ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΩΝ. Ιστορίες ανειπωτης τραγωδίας και ηρωϊσμού στην μαρτυρική Συρία που ζει ημέρες Σμύρνης και Σουλίου. Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε δικαίωμα να σιωπούμε.

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Γιά τό τζαμί τοῦ Βοτανικοῦ

Γράφει ο Σαράντος Καργάκος

Μοῦ ζητήθηκε πρό καιροῦ νά ἔχω συμμετοχή σέ μιά συζήτηση γιά τό ὑπό ἀνέγερση τζαμί σέ μιά πρωινή ἐκπομπή τῆς Δημόσιας Τηλεοράσεως. (Ἀλήθεια, κανείς ἁρμόδιος δέν σκέφθηκε τί σημαίνει ὁ ὅρος δημόσιος, ὅταν ἐκφέρεται κατά θηλυκό γένος;). Ἀρνήθηκα, προφασιζόμενος βαρηκοΐα. Ἡ κυρία, ὅμως, ἦταν ἐπίμων καί μοῦ πρότεινε νά σταλεῖ συνεργεῖο στό σπίτι μου, ὅπου θά κάνω μιά δήλωση μέ τίς ἀπόψεις μου καί δέν θά ὑπάρξει πρόβλημα ἐμπλοκῆς σέ διάλογο.
Δέχθηκα μέ βαρειά καρδιά. Τό συνεργεῖο (δύο εὐγενέστατοι κύριοι) ἦλθαν στό σπίτι μου δύο ὧρες ἐνωρίτερα καί μοῦ εἶπαν ὅτι ἡ δήλωσή μου θά γίνει μόλις ἀρχίσει ἡ ἐκπομπή. Μέ ἔζωσαν φίδια ἀνησυχίας καί τούς εἶπα νά τηλεφωνήσουν ὅτι σέ διάλογο δέν μετέχω λόγω βαρηκοΐας. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι οἱ δύο πολυθέλγητρες «συντονίστριες» ἦσαν πιό βαρήκοες ἀπό ἐμένα καί μέ ἐνέπλεξαν σ’ ἕνα διάλογο μέ πρόσωπα πού μοῦ ἦσαν ἄγνωστα καί πού σέ καμμιά περίπτωση δέν εἶχα διάθεση ν’ ἀρχίσω διάλογο μαζί τους. Καί, ὅμως, ὁ  διάλογος ἄρχισε, ὁπότε ἀναγκάστηκα νά ἐγκαλέσω στήν τάξη ἕναν ἀπό τούς συζητητές καί νά τοῦ συστήσω εὐπρέπεια· καί ἀκολούθως, στρεφόμενος προς τίς χαριτόβρυτες «συντονίστριες», τούς δήλωσα κοφτά ὅτι παραβιάζουν κατάφωρα τή δημοσιογραφική δεοντολογία, διότι –παρά τή ρητή δέσμευσή τους- μέ ὑποχρέωσαν νά δημοσιοποιήσω κάτι πού ἀποτελεῖ προσωπικό μου «δεδομένο».
Ἀκολούθως, παρακάλεσα τά δύο μέλη τοῦ συνεργείου νά ἀπέλθουν. Ἔτσι ἄφησα τό πεδίο ἐλεύθερο στους συζητητές καί στις «κυρίες» νά ποῦν ὅ, τι θέλουν. Πρόφθασα, ὅμως, νά πῶ μερικά πράγματα,  πού εἶναι χρήσιμο νά διαβασθοῦν, γιατί, ὅπως μέ πληροφόρησαν, κάποιος ἀπό τό «συνεργεῖο» μοῦ καταλόγισε φανατισμό καί κάτι ἄλλο βαρύτερο. Ἡ δήλωσή μου -ὅπως τήν θυμᾶμαι- περιεῖχε τά ἀκόλουθα ἐρωτηματικά σημεῖα:
Πρῶτον, σέβομαι τίς θρησκευτικές εὐαισθησίες καί τίς θρησκευτικές ἀνάγκες παντός ἀνθρώπου, ἀλλ’ ἀφελῶς διερωτῶμαι: σέ ποιούς θά ἀνήκει θρησκευτικά τό ἐν λόγω τζαμί; Στους Σουνίτες ἤ στους Σιίτες; Ἤ, μήπως, σέ κάποια ἄλλη ἀπό τίς δεκάδες μουσουλμανικές σέχτες; Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν μποροῦν νά μονοιάσουν στις χῶρες τους καί θά μονοιάσουν στήν Ἑλλάδα; Μήπως ὑπάρχει κίνδυνος νά ἔχουμε φαινόμενα Βαγδάτης;

Δεύτερον, ἐν ἡμέραις κρίσεως, ὅταν δέν ἔχουμε χρήματα νά ἐπισκευάσουμε καί νά ἀποκαταστήσουμε τήν Μητρόπολη (15 χρόνια εἶναι γιαπί), μᾶς περισσεύουν λεφτά γιά νά φτιάξουμε πολυτελές τζαμί;
Τρίτον, ποιά ἐκκλησία τῶν Ἀθηνῶν διαθέτει τήν οἰκοπεδική ἔκταση πού θά διαθέτει τό ὑπό ἀνέγερση τζαμί; (Ὅπως μέ ἔχουν πληροφορήσει ἀπόστρατοι ἀξιωματικοί τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, στό ὁποῖο ἀνῆκε ὁ χῶρος, πρόκειται γιά μιά ἔκταση 20-23 στρεμμάτων. Ἴσως νά κάνουν λάθος. Ἀλλά τό χῶρο τόν ἔχω ἐπισκεφθεῖ καί εἶναι ἐξαιρετικά εὐρύς).
Τέταρτον, ὁ εἰσερχόμενος στήν Ἀθήνα μέσω τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ καί τῆς Λεωφόρου Καβάλας, πρῶτα θά βλέπει τό τζαμί καί μετά τήν Ἀκρόπολη. Ποιά ἐντύπωση θά προκαλεῖ στόν ξένον ἐπισκέπτη, ὅταν θά βλέπει στίς πύλες τῶν Ἀθηνών τό συναθροισμένο πλῆθος τῶν μουσουλμάνων; Ἀφήνω τήν ἀπάντηση στόν ἀναγνώστη.

Δόγμα του Σόκ! Ο Άρειος Πάγος ποινικοποιεί την ΧΑ αλλά νομιμοποιεί την "αντιφά" την οποία αναφέρει ως "τοπική οργάνωση"!

 
Διαβάζοντας κανείς το πόρισμα του Αρείου Πάγου, με το οποίο ζητείται από το κοινοβούλιο η άρση της ασυλίας του συνόλου της Κ.Ο της Χρυσής Αυγής, ανακαλύπτει κανείς πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τόσο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αστυνομία, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές που θέλουν να ποινικοποιήσουν ένα κόμμα με κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες εάν όχι εκατομμύρια υποστηρικτές και ψηφοφόρους σε όλη την Ελλάδα. Σε πολλά θα μπορούσε να σταθεί κανείς. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει εν προκειμένω, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι... "αρμόδιες αρχές" αντιμετωπίζουν τις πραγματικές εγκληματικές οργανώσεις σε αυτή την χώρα.

Και ας αναφερθούμε σε κάτι συγκεκριμένο. Στο διαβιβαστικό του Αρείου Πάγου γίνεται αναφορά σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στην Καλλιθέα.. Και συγκεκριμένα σε μια αντιφασιστική συναυλία στην οποία έγιναν επεισόδια. Δεν θα ασχοληθούμε με το ποιός ή το τι έκανε, αλλά με τον τρόπο που ο Άρειος Πάγος αναφέρεται στην "αντιφά" ως μια "τοπική οργάνωση".

Ενώ είναι γνωστό τοις πάσι ότι πρόκειται για μία πραγματικά εγκληματική οργάνωση, που ως μόνο στόχο έχει τον τραμπουκισμό, τις απειλές και τις επιθέσεις κατά όποιου αντιλαμβάνεται ως "φασίστα", ο Άρειος Πάγος – και προφανώς το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα- τους νομιμοποιεί με τρόπο που εγείρει ερωτηματικά.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν δεκάδες, εάν όχι εκατοντάδες επιθέσεις από μέλη της "αντιφά" σε ολόκληρη την Ελλάδα, που συχνά πυκνά καταλήγουν σε βαρύτατους τραυματισμούς, εκτεταμένες καταστροφές και πολλά άλλα. Παρόλα αυτά όλες αυτές οι επιθέσεις όχι μόνον δεν καταγράφονται, αλλά προφανώς δεν θεωρούνται και ποινικά κολάσιμες από αυτούς που κρίνουν. Δεν έχει βρεθεί κάποιος εισαγγελέας να τις μαζέψει και να τις στείλει όλες μαζί για να γίνει έρευνα.