Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

ΠΕΡΙ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ, ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΩΣΦΟΡΟΥ

Στο Τάγμα χρησιμοποιούμε πολύ συχνά όρους με μη συνηθισμένη σημασία. Έτσι μιλάμε για το Κακό, για τον Καταστρεπτικό ή Μεταμορφωτικό παράγοντα και για τον Εωσφόρο, τον οποίον χαρακτηρίζουμε επίσης και με το όνομα του Αντιπάλου.
Θα σας μιλήσω λοιπόν απόψε, για την έννοια που πρέπει να αποδίδουμε στους τρεις αυτούς όρους, έννοια η οποία απορρέει αποκλειστικά από τα κείμενα της διδασκαλίας μας, καθώς και από σχετικές διευκρινήσεις, τις οποίες μας έδωσε ο Διδάσκαλός μας.
Όπως θα δείτε, πρόκειται για τρία πράγματα τελείως διαφορετικά, τα οποία δεν θα πρέπει να συγχέουμε.

Πρώτα απ' όλα,
α) τι είναι Κακό:

Το Κακό αποτελεί μέρος μιας δυάδας και αντιτίθεται προς το Καλό. Έτσι έχουμε την δυάδα του Καλού και του Κακού.
Το Κακό δεν είναι μια αλήθεια, δεν είναι κάτι που έχει υπόσταση αυτό καθ' αυτό. Το Κακό είναι μια έλλειψη. Μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις για να κατανοήσουμε όχι την φύση του -αφού το Κακό δεν έχει δική του φύση- αλλά τα αίτια και τις καταστάσεις που μπορούν να το εκδηλώσουν.
Ως άτομα ευρισκόμενα στον κύκλο Κόσμο, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τα πράγματα, παρά μόνον εντός του χρόνου και του διαστήματος. Από το γεγονός αυτό, συλλαμβάνουμε την έννοια του ανώτερου και του κατώτερου, ως υψηλότερο και κατώτερο, ότι θεωρούμε τέλειο και ατελές, πλήρες ή ελλιπές, ως ευρισκόμενο πλησιέστερα της Πηγής ή μακριά από αυτήν.
Ο θεός τον οποίο συλλαμβάνουμε ως απόλυτο, δεν μπορεί παρά να έχει και να εκδηλώνει παρά το υπέρτατο Καλό. Το ίδιο ισχύει για όλες τις αρετές, τις οποίες μπορούμε να συλλάβουμε ή μη, ως ανήκουσες στον Θεό. Έχουν όλες τον χαρακτήρα του απολύτου, του τέλειου, του πλήρους και ως τέτοιες αποκλείουν κάθε έλλειψη. Επειδή όμως η εκδήλωση συνεχίζεται, καταλαβαίνουμε εύκολα ότι τα διάφορα επίπεδα εκδηλώσεως, αποτελούν καταστάσεις που είναι λιγότερο τέλειες και περισσότερο ελλιπείς, αφού δυο απόλυτα δεν δύνανται να υπάρξουν.
Για τον θεό λοιπόν, κάθε εκδήλωση που λαμβάνει χώρα εκτός Θεού, δεν μπορεί να εκφράσει το απόλυτο κατά κανέναν τρόπο και θα μπορούσαμε να παραδεχτούμε ότι για τον Θεό, το Κακό συνίσταται στην διαφορά μεταξύ του Καλού που εκδηλώνουν τα δημιουργήματά του και του υπέρτατου Καλού, το οποίο ανήκει στον Θεό.
Το συμπέρασμα αυτό, δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογημένο και θα εξηγήσω γιατί:
Κάθε δημιουργημένο ον, είναι απόλυτο στην κατηγορία του και σχετικό προς τον Θεό ή προς καταστάσεις όντων, ανώτερων αυτού. Κανένα εκδηλωμένο ον δεν μπορεί να συλλάβει και να εκδηλώσει το υπέρτατο καλό ή το απόλυτο Καλό, εκτός των όρων της Αγ. Τριάδος και θα ήταν σφάλμα να πιστέψουμε ότι επειδή ένα δημιουργημένο ον εκδηλώνεται σχετικώς, εκδηλώνει το Κακό. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από κανένα ον να εκδηλώσει, παρά μόνον την ποσότητα του καλού που η φύση του επιτρέπει.
Άρα ένα ον πρέπει να θεωρείται τέλειο, αν κατορθώσει να επιτύχει την πλήρη και ολοκληρωτική απάνθιση των ικανοτήτων του, δηλαδή των δυνητικοτήτων του με τις οποίες προικίσθηκε κατά την δημιουργία του.
Αν πάρουμε ως παράδειγμα τον άνθρωπο, θα πρέπει να πούμε ότι ως ον που ανήκει σε μια βαθμίδα της πνευματικής ιεραρχίας, δεν μπορεί παρά να εκδηλώσει ορισμένο βαθμό του Καλού ή των άλλων θετικών αρετών. Όσο περισσότερο πλησιάζει τον βαθμό αυτό που του επιτρέπει η δυνητικότητά του, τόσο λιγότερο θα εκδηλώνει το Κακό.
Το κακό λοιπόν για τον άνθρωπο, συνίσταται στην διαφορά μεταξύ του καλού το οποίο εκδηλώνει και του καλού που σύμφωνα με την φύση του, μπορεί να εκδηλώσει.
Λόγω του ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε και να εκδηλωνόμαστε στον κύκλο Κόσμο, έχουμε πολλές φορές ανάγκες να εκπληρώσουμε.
Η υπερβολική ή ελλιπής ικανοποίηση των αναγκών αυτών, μπορεί να μας εξαπατήσει και συνήθως μας παρεμποδίζει από το να εκδηλώσουμε όλο το Καλό ή όλη την τελειότητα που είμαστε ικανοί να εκδηλώσουμε.
Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονούμε, ότι όπως ολόκληρη η φύση και εμείς οι άνθρωποι βρισκόμαστε εν τω γίγνεσθαι ή καταγινόμαστε να πραγματοποιούμε προοδευτικά τις φυσικές, ηθικές και πνευματικές συνθήκες, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να εκδηλωθούμε κατά ένα τέλειο τρόπο.
Από αυτό το γεγονός καθώς και λόγω των αδυναμιών μας, δεν μπορούμε συνήθως, παρά να εκδηλώσουμε ένα καλό, σχετικό προς το καλό που είμαστε ικανοί να εκδηλώσουμε.
Εκδηλώνουμε δηλαδή τόσο κακό, όση είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των δυο καλών.
Το κακό λοιπόν, δεν έχει δική του υπόσταση και δεν βρίσκεται πουθενά κρυμμένο, έτοιμο να μας επιτεθεί. Αντιθέτως είναι συμφυές με την κατάσταση του “είναι” μας και το εκδηλώνουμε σε σχέση με τις αδυναμίες μας.


Εκτός των ανθρώπων και των δημιουργημένων όντων, το Κακό δεν υπάρχει. Όταν η η φύση και τα δημιουργημένα όντα θα έχουν εξελιχθεί αρκετά, ώστε να εκδηλώνουν όλο το καλό το οποίο είναι σε θέση να εκδηλώσουν, τότε το Κακό δεν θα έχει καμία εκδήλωση και τα όντα δεν θα το γνωρίζουν.

Ελπίζω με τις λίγες αυτές παρατηρήσεις , να έχω τοποθετήσει το ζήτημα του κακού στο πλαίσιο του ανήκει. Σε εμάς εναπόκειται, με τις συνεχείς προσπάθειές μας με στόχο να τελειοποιηθούμε και να εφαρμόζουμε τις αρχές της ζωής και της πνευματικής αληθείας που μας δίνονται στο Τάγμα, να εκδηλώνουμε όλο και λιγότερο το κακό και να βοηθούμε τους ομοίους μας, να πράξουν το ίδιο.

ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ: Kάλεσμα των μουσουλμάνων που ζουν στην Ελλάδα από περίεργη ΜΚΟ.


Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Mission Dawah η οποία αποτελεί τμήμα της Ισλαμικής Ακαδημίας Παιδείας και 'Ερευνας (iERA) που ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2009 από τον Abdur Raheem Green, βρετανό σαλαφιστή, καλεί τους Μουσουλμάνους που ζουν στην Ελλάδα να βοηθήσουν στην διάδοση του μηνύματος του Αλλάχ. Το κάλεσμα έγινε μέσω της σελίδας της οργάνωσης στο Facebook στις 20 Ιουνίου του 2016 αλλά εξακολουθεί να βγαίνει στις αρχικές σελίδες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ως χορηγούμενο. Στην περίπτωση του καλέσματος των Μουσουλμάνων στην Ελλάδα, ο σύνδεσμος της ανάρτησης οδηγεί σε φόρμα του google όπου ζητούνται να συμπληρωθούν στοιχεία. Το κάλεσμα έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου οι σκοποί της Ισλαμικής Ακαδημίας Παιδείας και 'Ερευνας (iERA) έχουν επικριθεί ποικιλοτρόπως και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.

Να αναφέρουμε πως η iERA στην οποία υπάγεται η ΜΚΟ Mission Dawah έχει χαρακτηρισθεί ως ομάδα μίσους από αντι-θρησκευτικές οργανώσεις και ειδήμονες, κάτι που τα μέλη και το διοικητικό της συμβούλιο αρνούνται. Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως μέλη στο διοικητικό της συμβούλιο υπήρξαν ο Zakir Naik, ο οποίος σε ομιλίες του έχει δηλώσει πως όλοι οι μουσουλμάνοι θα πρέπει να είναι τρομοκράτες. Οι ομιλίες του έχουν επικριθεί στον Καναδά και στον Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της ρητορικής μίσους που αναπτύσει. Αρκετές από αυτές έχουν αναρτηθεί στο You Tube στο κανάλι The Merciful Servant το οποίο παρακολουθούσε ο τσετσενικής καταγωγής Tamerlan Anzorovich Tsarnaev (ένας από τους βομβιστές του Μαραθωνίου της Βοστώνης). Τέλος για την ιστορία να τονίσουμε πως Dawah σημαίνει κυριολεκτικά πρόσκληση και στην προκειμένη περίπτωση εννοούν το κάλεσμα σε προσυλητισμό στο Ισλάμ.

http://www.geopolitics.com.gr/2016/08/k.html

Ρατσιστής, σεξιστής, ξενοφοβικός, ομοφοβικός και αδιόρθωτος.... Δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά το καθεστώς αποφάσισε και διέταξε [μέσω των καραγκιόζηδων της βουλής, προφανώς] ότι τα πάσης φύσεως ρατσιστικά, ξενοφοβικά, ομοφοβικά και σεξιστικά κείμενα στο διαδίκτυο, είναι κακά και τίθενται εκτός νόμου! Από τούδε και στο εξής η ελληνική γλώσσα ποινικοποιείται και το να πεις τον αράπη, αράπη αποτελεί αδίκημα. 
Και φυσικά οι καθεστωτικές λέρες ξέρουν καλά, πότε το πέρασαν και γιατί το πέρασαν. Όχι 1, όχι 2, όχι 3 αλλά 5 τζαμιά θα φτιαχτούν μονοκοπανιά στην πρώην Ελλάδα.Κι όπως καταλαβαίνετε οι χαμπίμπηδες θα ξαμολυθούν στους δρόμους πέριξ των τζαμιών κι όποιον βλέπουν να τρώγει σουβλάκι, θα του το χώνουν στον κώλο [με λιπαντικό το τζατζίκι].
Κι αν βρεθεί κανας φουκαράς ελληνάκος να διαμαρτυρηθεί, θα τον τρέχουν στη μπουζού, για ρατσιστική συμπεριφορά.Αλλάχ ακμπαρ και πάσης Ελλάδος, να 'ουμ....  Κι έρχομαι τώρα εγώ και αναρωτιέμαι... Είμαι ρατσιστής, ρε πούστη μου; [1η παρανομία ομοφοβικής φύσεως] Ή μήπως είμαι ξενοφοβικός, ομοφοβικός, συκοφαντικός, τρολαριστός, ξεκωλιαστικός και όλα τα εις -ικός και δεν το ξέρω; Καλά, σεξιστής είμαι ούτως ή άλλως [2η παρανομία σεξιστικού περιεχομένου] Διότι αν πάρεις ένα-ένα όσα κείμενα έχω γράψει στο διαδίκτυο, εδω και μια πενταετία, μάλλον δεν θα βρεις ούτε ένα, που να μην περιέχει κάτι απ όλα αυτά τα ανατριχιαστικά και να μην το βρει πάτημα το ρουφιανότσουρμο να με στείλει στα χοτ σποτ να μαζεύω αφγανοκούραδα.. Και ρατσιστικά και ομοφοβικά και ξενοφοβικά και σεξιστικά και καυλωτικά και ότι θες. Μέχρι που έχω φτάσει να αποκαλώ τους ευήθεις και ευγενέστατους ταξικούς μας αδελφούς, που προτίμησαν τη χώρα μας για να την κάμουν μπαχαλο, ως "αλβανοκογκολέζους". Ενώ κανονικά έπρεπε να τους αποκαλώ: "λόρδους" [3η παρανομία ξενοφοβικού ενδιαφέροντος] Ωστόσο μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ την Ελληνική γλώσσα στο απόσπασμα.